Page 8 - 2019年核能年鉴
P. 8

大事记


        中国核能行业 2018 年十大新闻............230     2018 年中国核能行业大事记.................233


                        附 录

        中国核能可持续发展论坛——              2018 年中国核能行业协会组织的

        2018 年春季高峰会议........................244 科技成果鉴定项目................................312

        基本情况...............................................244
                            中国核能行业协会................................322
        主旨演讲...............................................245
                            组织结构...............................................322
        主题报告...............................................255
                            第三届理事会名单(截至 2018 年年底).323
        成果发布...............................................264
                            会员名录(截至 2018 年年底)..............324

        2018 年度中国核能行业协会科学.            网站与出版物........................................339

        技术奖...........................................................297


        中国核能行业协会秘书处 2018 年

        十大工作亮点...........................................309
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13